ක්‍රීඩා

දකුණු පළාතෙන් රණවිරු ප්‍රජාව සඳහා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ......

ක්‍රීඩාව පුද්ගලයෙකුගේ පෞරුෂ වර්ධනය සඳහා කරන ලද කායික හා මානසික බලපෑම ඉතා ප්‍රබලය. ක්‍රිඩාව තුළින් ඉතා සාර්ථක මිනිසෙකු ගොඩ නගයි. දශක තුනක පුරා පැවති කුරිරු යුද්ධය නිමා කිරීමට දිවි පිදූ, අතුරුදන් හා ආබාධිත තත්ත්වයට පත් රණවිරුවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට ක්‍රීඩාව තුළින් කරන මානසික හා කායික බලපෑම අතිශය ප්‍රබලය. රණවිරුවන් ප්‍රමුඛ ඔවුන්ගේ ළඟම ඥාතීන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය හා කායික සෞඛ්‍ය යහපත් තත්ත්වයෙන් පවත්වා ගෙන යෑම සඳහාත්, ඔවුන්ගේ නිසඟ ක්‍රීඩා දක්ෂතාවයන් වර්ධනය සඳහාත්, පෞරුෂ වර්ධනය මෙන්ම එකමුතු බව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහාත් ක්‍රිඩාවට යොමු කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවයකි. එම අරමුණ සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා රණවිරු සේවා අධිකාරිය හා එක්ව හිටපු මාතර දිස්ත්‍රික් නිලධාරිනි කේජීඑච් නෙළුම් කුමාරි මෙනවිය කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 16 රණවිරු සංසද වලට හිඟයක්ව පැවති ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අදාළ ක්‍රිඩා උපකරණ, අත්පන්දු හා ඊට අවශ්‍ය දැල් සහ කැරම් බෝඩ් 2020.06.26 වන දින දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ දී දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රංජිත් යාපා මහතා විසින් රණවිරු සේවා අධිකාරිට පරිත්‍යාග කරන ලදී. මේ සම්බන්ධයෙන් දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ බන්දුල අබේසේකර මහතාගේ කැප වීම අතිශය ප්‍රශංසනීය වෙයි.

තව දුරටත්
news image